bemutatkozás

KACSUKPATENT Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.
Telefon: (1)-785-5691, (20)-413-0341 Fax: (1)-785-8326
Iroda: Budapest, Üteg u. 11/a, 1139
E-mail: info@kacsukpatent.hu

Védjegy

A védjegyek, mint az árujelzők legfontosabb fajtája, a piaci verseny alapvető eszközét jelentik, továbbá fontos szerepet játszanak a marketing és a reklám területén.

A fogyasztók az árujelzők segítségével tájékozódnak, erről ismerik fel a megszokott és bevált termékeket, ez alapján azonosítják a gyártót, szolgáltatót. Az előnyös piaci helyzet biztosításához rendkívül fontos a használt árujelzőt, vagy az új termék/szolgáltatás bevezetéséhez tervezett árujelzőt megfelelő jogi oltalomban részesíteni, és ezzel annak használatát mások elől elzárni.

Ugyan a versenytörvény külön védjegybejegyzés nélkül is biztosít valamilyen szintű védelmet utánzás és másolás ellen, azonban a védjegytörvény ennél lényegesen szélesebb körben és sokkal jobban szabályozott formában biztosít oltalmat.

Európai védjegyek

Igen fontos megemlíteni, hogy az egész Európai Unió területére egységes védjegyoltalom szerezhető az Európai Védjegy Hivatal előtt indított egyetlen eljárás keretében.

Védjegyeztetés

A védjegyeztetés relatív kis költséggel jár, és a bejelentési díj befizetésével 10 éven keresztül biztosít oltalmat, amely további 10-10 éves időtartamokra megújítható. A védjegyet azonban ténylegesen használni kell, ugyanakkor a jogi értelemben vett használat megvalósítása nem feltétlenül egyezik a laikus használat fogalmával, ezért fontos a védjegy és az árujegyzék szakszerű megválasztása. Szabadalmi ügyvivő bevonásával tehát nem csak időt és energiát takaríthat meg, de számos jogvitát is megelőzhet.

A védjegyoltalom feltétele

Védjegyoltalomban részesülhet szó, szóösszetétel, beleértve a jelmondatokat, betű, szám ábra, kép, szín, színösszetétel, hang- vagy fényjel, hologram, sík vagy térbeli alakzat, beleértve az áru vagy a csomagolás formáját, és ezek tetszőleges kombinációja, amennyiben megkülönböztetésre alkalmas és grafikailag ábrázolható. További fontos feltétel, hogy a védjegy nem lehet leíró jellegű (tehát nem állhat például pusztán az áru vagy szolgáltatás fajtájára, minőségére, vagy egyéb jellemzőjére utaló szavakból), valamint nem ütközhet más korábbi védjegyével vagy árujelzőjével (vagyis nem lehet ahhoz összetéveszthetőségig hasonló).

 
Oldalunk megfelel a XHTML 1.0 szabványnak. www.kacsukpatent.hu 2009. Compute Slovensko Sro.