bemutatkozás

KACSUKPATENT Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.
Telefon: (1)-785-5691, (20)-413-0341 Fax: (1)-785-8326
Iroda: Budapest, Üteg u. 11/a, 1139
E-mail: info@kacsukpatent.hu

Szabadalom

A szabadalmakkal kapcsolatos szolgáltatásaink köre magában foglalja a szabadalmi bejelentések kidolgozását, benyújtását, képviseletét, valamint az ezekkel kapcsolatos tevékenységeket, beleértve a külföldre való kiterjesztést is.

Európai és nemzetközi szabadalmak

Egyik kiemelt szakterületünk az Európai Szabadalmi Hivatal előtti képviselet mind Európai szabadalmak és szabadalmi bejelentések, mind nemzetközi (PCT) szabadalmi bejelentések ügyintézésével kapcsolatban.

A szabadalmi oltalom feltétele

Szabadalmi oltalomban részesülhet az olyan műszaki megoldás, amely új és feltalálói tevékenységen alapul. Az újdonság azt jelenti, hogy a találmány minden, a technika állását képező (korábban nyilvánosságra jutott) műszaki megoldástól különbözik. Feltalálói tevékenységen alapulónak akkor tekinthető egy találmány, ha az a szakember számára nem nyilvánvaló, vagyis ha az a technika állásához tartozó megoldásoknak nem csupán egyszerű kombinációja vagy variációja. Ismert megoldások kombinálása abban az esetben szabadalmazható, ha a kombináció új, nem várt hatással, eredménnyel jár.

A szabadalmaztatás menete

 1. Tanácsadás

  Személyes konzultáció keretében megismerkedünk ügyfeleink szabadalmaztatni kívánt találmányával, valamint a szabadalommal kapcsolatos hosszú távú elképzeléseivel. A találmány és a hozzá kapcsolódó üzleti vagy tudományos célok fényében ismertetjük a lehetőségeket (magyar és külföldi oltalomszerzés), a szóba jöhető oltalmi formákat (szabadalom, használati mintaoltalom, adott esetben formatervezési mintaoltalom), valamint javaslatot teszünk a konkrét iparjogvédelmi stratégia kialakítására.

 2. Szabadalomkutatás

  A szabadalmaztatás hosszú és költséges folyamat, különösen ha külföldi országokban is szükség van szabadalmi oltalomra. Komolyabb összegek befektetése előtt célszerű meggyőződni róla, hogy a találmány valóban világszintű újdonságot jelent-e a technika állásához képest. Ezt egy előzetes tájékozódó újdonságkutatás keretében tudjuk megvizsgálni.

 3. Szabadalmi bejelentés kidolgozása és benyújtása

  A szabadalmi bejelentést a találmány szóbeli ismertetése, valamint rövid írásbeli bemutatása alapján dolgozzuk ki. Ehhez általában nem szükséges további személyes konzultáció, ügyfeleink idejének kímélése végett a felmerülő kérdéseket e-mailben vagy telefonon tisztázzuk. A szabadalmi bejelentés tervezetét szintén e-mailben küldjük meg jóváhagyásra, szükség esetén kiegészítésre.

 4. További ügymenet

  A szabadalmi bejelentéseket a Szabadalmi Hivatal másfél év után közzéteszi és kibocsát egy kutatási jelentést, amelynek alapján a bejelentő eldöntheti, hogy kéri-e az eljárás folytatását. Ezt az érdemi vizsgálati díj befizetésével és az időközben esedékessé vált évdíjjak megfizetésével teheti meg.

Az érdemi vizsgálat során felmerülő esetleges hivatali kifogásoknak eleget téve a szabadalmi bejelentésre a Hivatal szabadalmi oltalmat ad. Az érdemi vizsgálat azonban többnyire évekig elhúzódó eljárást jelent, ezért ha fontos az azonnal érvényesíthető oltalom, akkor javasoljuk a "Használati minta" menüpont megtekintését is.

Fel..
 
Oldalunk megfelel a XHTML 1.0 szabványnak. www.kacsukpatent.hu 2009. Compute Slovensko Sro.