bemutatkozás

KACSUKPATENT Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.
Telefon: (1)-785-5691, (20)-413-0341 Fax: (1)-785-8326
Iroda: Budapest, Üteg u. 11/a, 1139
E-mail: info@kacsukpatent.hu

Publikációk
 • Az Európai Szabadalmi Egyezmény szerinti felszólalási eljárás és a magyar megsemmisítési eljárás összevetése

  • Szerző: Kacsuk Zsófia
  • Megjelenés: Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 7. (117.) évfolyam 1. szám, 2012. február
  • Letöltés: .pdf formátumban itt..

  Kivonat: A jelen tanulmányban a szerző a magyar szabadalmi jog és az Európai Szabadalmi Egyezmény alapján engedélyezett szabadalmak megsemmisítésének áttekintésére és összevetésére vállalkozik. Az utolsó fejezetben feltárja azokat a jogi kérdéseket, amelyeket a magyar jog nem szabályoz kielégítően, és javaslatot tesz a hiányosságok, illetve bizonytalanságok kiküszöbölésére.

 • A Logic Model of the European Patent System

  • Szerző: Kacsuk Zsófia
  • Megjelenés: Acta Juridica Hungarica, Vol. 53, Number 1, 2012
  • Letöltés: .pdf formátumban itt..

  Kivonat: In patent law most of the crucial legal questions such as patentability and infringement are linked to the patent claims. The European Patent Office regards patent claims as a set of independent features which are examined separately in a more or less formal way. The author has found that this approach allows for developing a simple logic model which treats patent claim features as logical statements and patent claims as compound statements wherein the individual logical statements are connected by logical connectives. The proposed logic model provides a uniform system for examining various legal questions that are dealt with separately under current case-law, moreover, it allows for examining the logical coherence between the different case-law decisions as well as detecting any hidden logical inconsistencies. The present paper offers an overview of the different legal questions linked to the patent claim and demonstrates the practical application of the proposed model.

 • The mathematics of patent claim analysis

 • Az igénypontok szerepe a szabadalmi jogban IV. rész - A szabadalmi oltalom terjedelme, bitorlása és az ekvivalencia elve

  • Szerző: Kacsuk Zsófia
  • Megjelenés: Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 5. (115.) évfolyam 4. szám (2010. augusztus)
  • Letöltés: .pdf formátumban itt..

  Kivonat: A cikksorozat eme befejező részében a szerző a szabadalmi igénypontoknak a szabadalmi oltalom terjedelmében és a szabadalombitorlás megítélésében betöltött szerepét vizsgálja. Elsőként röviden bemutatja, hogy mennyiben más természetű a szabadalmi oltalomból fakadó monopoljog a többi iparjogvédelmi oltalmi formához képest. Ezt követően a magyar és az európai szabadalmak terjedelmével és bitorlásával foglalkozik. Ehhez kapcsolódóan a szerző részletesen tárgyalja az ekvivalencia elvét, kitekintéssel a külföldi országok joggyakorlatára, és egy példán keresztül illusztrálja, hogy milyen gyakorlati problémákat vet fel az ekvivalencia elv alkalmazása.

 • Az igénypontok szerepe a szabadalmi jogban III. rész. A magyar, az európai, a nemzetközi és a párizsi uniós elsőbbségi rendszer összevetése

  • Szerző: Kacsuk Zsófia
  • Megjelenés: Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 5. (115.) évfolyam 3. szám (2010. június)
  • Letöltés: .pdf formátumban itt..

  Kivonat: A tanulmány célja az Európai Szabadalmi Egyezményben (ESZE) lefektetett európai és a magyar szabadalmi jogrendszer által elismert belső elsőbbség és uniós elsőbbség feltárása és összevetése. Ennek kapcsán a szerző először megvizsgálja a magyar elsőbbségi rendszer által elismert elsőbbségfajtákat, különös tekintettel a magyar belső elsőbbség szabályozására. Utána közelebbről megvizsgálja az európai elsőbbségi rendszer összhangját a Párizsi Uniós Egyezményben lefektetett elsőbbségi rendszerrel, amely a Szabadalmi Együttműködési Szerződésen keresztül nyer alkalmazást az európai szabadalmi rendszerben.

 • Az igénypontok szerepe a szabadalmi jogban, 2. Rész - Bővítő értelmű módosítások elbírálása az európai és a magyar szabadalmi rendszerben

  • Szerző: Kacsuk Zsófia
  • Megjelenés: Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 5. (115.) évfolyam 2. szám (2010. április)
  • Letöltés: .pdf formátumban itt..

  Kivonat: A jelen tanulmány célja a magyar és európai szabadalmi bejelentések, illetve szabadalmak bővítő értelmű módosításának tilalmára vonatkozó szabályozás bemutatása. Ennek keretében a szerző részletesen vizsgálja a lehetséges igénypont módosulásokra beleértve a disclaimerekre, mint a szabadalmi igénypontba beiktatott utólagos kizáró szakaszokra vonatkozó, az Európai Szabadalmi Egyezményen alapuló európai szabályozást és kialakult joggyakorlatot, valamint a magyar szabadalomjogi szabályozást, illetve joggyakorlatot.

 • Az igénypontok szerepe a szabadalmi jogban, 1. Rész - a szabadalmazhatóság egyes kérdései - technika állása, újdonság és feltalálói tevékenység

  • Szerző: Kacsuk Zsófia
  • Megjelenés: Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 5. (115.) évfolyam 1. szám (2010. február)
  • Letöltés: .pdf formátumban itt..

  Kivonat: A tanulmány a szabadalmazhatóság egyes kulcskérdéseinek vizsgálatára irányul a magyar, illetve az Európai Szabadalmi Egyezményhez kötődő európai jogrendben. A szerző elsőként a "technika állásának", mint az újdonság és a feltalálói tevékenység viszonyítási pontjának a meghatározásával foglalkozik, ezen belül is a nyilvános, illetve a teljes kiterjesztésű technika állásának jogi és gazdasági szempontból betöltött szerepével. A tanulmány második felében az újdonság, majd a feltalálói tevékenység gyakorlati vizsgálatát tárgyalja. Ez utóbbi kapcsán a szerző ismerteti az Európai Szabadalmi Hivatal által alkalmazott "feladat és megoldás" megközelítés gyakorlati lépéseit egyszerű döntési modell formájában.

 • Az európai elsőbbségi jog elemzése az Európai Szabadalmi Hivatal joggyakorlatának tükrében - avagy hogyan igényeljük a serpenyő elsőbbségét műanyag pohárra?

  • Szerző: Kacsuk Zsófia
  • Megjelenés: Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 3. (113.) évfolyam 6. szám (2008. december)
  • Letöltés: .pdf formátumban itt..

  Kivonat: A jelen tanulmány célja az Európai Szabadalmi Egyezmény elsőbbséggel kapcsolatos fogalmainak értelmezése az Európai Szabadalmi Hivatal joggyakorlatának fényében. A tanulmány első részében az európai elsőbbségi jog és általában az európai szabadalmi rendszer sajátosságaival foglalkozunk, majd a második részben egy gyakorlati példán, a 2007-es európai ügyvivői vizsga felszólalási feladatán keresztül tárgyaljuk az elsőbbség elismerésének feltételeit.

 • Különbségek és hasonlóságok a Magyar Szabadalmi Hivatal megsemmisítési eljárása és az Európai Szabadalmi Hivatal felszólalási eljárása között

  • Szerző: Kacsuk Zsófia
  • Megjelenés: "Aktuális kérdések a szellemi tulajdon védelme területén '08" - "Hamisítási (t)rend 2008" MIE Siófok 2008. november 24-25.
  • Letöltés: .pps formátumban itt..
 • A szabadalmi bejelentés tárgyának bővítő értelmű módosítása a Magyar Szabadalmi Hivatal és az Európai Szabadalmi Hivatal előtt

 • Elsőbbségi jog, ugyanazon találmány és első bejelentés az ESZH joggyakorlatának tükrében, avagy: "hogyan igényeljük a serpenyő elsőbbségét műanyag pohárra?"

  • Szerző: Kacsuk Zsófia
  • Megjelenés: "A szellemi tulajdon biztonsága: új eszközök és törekvések" MIE Kecskemét 2008. május 6 - 7.
  • Letöltés: .pps formátumban itt..
 • Mi lesz veled ügyvivő?(jelölt)? Változások egy ügyvivőjelölt szemével

  • Szerző: Kacsuk Zsófia
  • Megjelenés: MIE Kecskemét 2004. tavaszi konferencia
  • Letöltés: .pps formátumban itt..
 
Oldalunk megfelel a XHTML 1.0 szabványnak. www.kacsukpatent.hu 2009. Compute Slovensko Sro.