bemutatkozás

KACSUKPATENT Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.
Telefon: (1)-785-5691, (20)-413-0341 Fax: (1)-785-8326
Iroda: Budapest, Üteg u. 11/a, 1139
E-mail: info@kacsukpatent.hu

Használati minta

A használati mintaoltalom, ún. "kis szabadalom" eredendően a szabadalmazható találmányoknál kisebb mértékű új műszaki megoldások (eszközök vagy berendezések) jogi oltalmát biztosítja maximálisan 10 éves időtartamra. A használati mintaoltalom a szabadalomhoz hasonlóan kizárólagos jogokat biztosít a jogosult számára.

A használati mintaoltalom megszerzése egyrészt rendkívül gyors - általában kevesebb mint egy év, szemben a szabadalmaknál várható 4-5 évvel - másrészt az eljárás költsége és az éves fenntartási díjak is lényegesen alacsonyabbak, mint a szabadalmaknál. Éppen ezért szabadalmaztatás esetén is megfontolandó egy párhuzamos használati minta bejelentés, így már arra az időszakra is biztosítható azonnal érvényesíthető jogi oltalom, amíg a találmány szabadalmaztatása még folyamatban van.

A használati mintaoltalom feltétele

A használati mintaoltalom lényegében két feltételhez kötött: a műszaki megoldásnak újnak és feltalálói lépésen alapulónak kell lennie. Az újdonság azt jelenti, hogy a találmány minden, a technika állását képező (korábban nyilvánosságra jutott) műszaki megoldástól különbözik. Feltalálói lépésen alapulónak akkor tekinthető a találmány, ha az a mesterségben járatos ember számára nem nyilvánvaló, vagyis ha az a technika állásához tartozó megoldásoknak nem csupán egyszerű kombinációja vagy triviális variációja.

A használati mintaoltalom bejegyeztetése

Az eljárás menete megegyezik a szabadalmaknál ismertetett ügymenettel, azzal a különbséggel, hogy a bejelentés benyújtását követően a Hivatal további vizsgálat nélkül lajstromozza a használati mintát, amennyiben az a formai követelményeknek megfelel.

 
Oldalunk megfelel a XHTML 1.0 szabványnak. www.kacsukpatent.hu 2009. Compute Slovensko Sro.